Priorytetem działań Fundacji NieOdkładalni jest zapewnienie fizycznego i psychologicznego wsparcia opiekunom i/lub rodzinom osób niepełnosprawnych wymagających opieki przez 24 godziny na dobę – dosłownie nieodkładalnym.

Fundacja NieOdkładalni mierzy wysoko, bo tylko podejmując ryzyko można stworzyć coś wielkiego, a jak na fundację przystało również dobrego.


Marzenia rzadko spełniają się same, zatem będziemy dążyć do tego, byśmy spełniali je razem – dzięki naszej aktywności i Waszemu wsparciu.

Misja i wizja Fundacji NieOdkładalni

 

Misją Fundacji NieOdkładalni jest zapewnienie godnych warunków życia i funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin/opiekunów.

Wizja Fundacji: Włączenie do życie społecznego osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie wsparcia opiekunom osób zależnych w zależności od ich indywidualnej sytuacji i potrzeb.

Fundacja NieOdkładalni kładzie nacisk na wsparcie nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale w równym stopniu opiekunów osób zależnych, od których kondycji fizycznej i psychicznej zależą losy osoby zależnej.

Kluczowe dla nas wartości:

– Godność i szacunek dla wszystkich

Nasze hasła przewodnie:

– Razem możeMY więcej!

– 11 przykazanie – „nie bądź obojętny!” 

Nasze działania na zdjęciach:

…Opiekunowie/rodziny niosą nieodkładalnych przez życie dopóki starcza im zdrowia, sił i wsparcia dobrych ludzi. Chcemy, by nieodkładalni jak najdłużej żyli otoczeni miłością w rodzinnym domu, a gdy taka możliwość się skończy, by mogli zamieszkać w przyjaznym miejscu, a nie w domu pomocy społecznej.

Dominika Chabin

Prezeska Fundacji NieOdkładalni

Fundacja NieOdkładalni realizuje zadanie publiczne pod tytułem: “Siła wolontariatu w opiece wytchnieniowej” .

Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” edycja 2023.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner