Klauzula informacyjna – RODO

 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja NieOdkładalni, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 1, KRS 0000883943, NIP 6312695771, REGON 38818671600000. Z administratorem można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres siedziby Fundacji. 
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach: 
 • przygotowania i realizacji zawartej umowy, 
 • skontaktowania się w sprawie zamówienia lub reklamacji, 
 • wystawienia dokumentu księgowego (faktury), 
 • prowadzenia dokumentacji księgowej. 
 • Podstawa prawna przetwarzania danych to: 
 • Art. 6. ust. 1 lit. b), c) oraz f) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 
 • Art. 106e. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2020 poz. 106), 
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351) 
 • art. 5561 i 5563 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1145). 
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy a następnie w celach archiwalnych przez 5 pełnych lat po zamknięciu roku finansowego. 
 • Państwa dane będą udostępnione do biura rachunkowego, instytucji finansujących i partnerów. 
 • Przysługuje Państwu prawo żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora. 
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych Państwa dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na to w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym lub prawnym i jest konieczne w celu przygotowania oferty, umowy i wystawienia dokumentu księgowego. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy. 

 

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner