Wsparcie poradnicze

Zadanie publiczne zlecone w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023 pod tytułem: Wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi w szczególności dotkniętych MPD. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner