WOW w NGO

„Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Z przyjemnością informujemy, iż od 1 września rozpoczęliśmy realizację nowego projektu pn. “Siła wolontariatu w opiece wytchnieniowej” dofinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030.

Głównym celem zadania jest wzmocnienie organizacji w zakresie profesjonalnego podejścia do zarządzania wolontariatem. Planujemy:

  •  rozwijać się w obszarze wolontariatu,
  • zbudować wieloletni program rozwoju wolontariatu, oparty o diagnozę, wyznaczone cele i rezultaty,
  • uwzględnić wolontariat w dokumentach strategicznych i włączyć go w strukturę organizacyjną.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner