Zbiórka publiczna „Jaka ulga – maMY przerwę!” nr 2021/1105/OR

Zbiórka ma na celu finansowanie i organizację opieki wytchnieniowej dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością. Permanentna opieka nad dzieckiem zależnym jest wyczerpująca fizycznie i psychicznie, dlatego celem zbiórki jest zapewnienie finansowania opieki dzieciom, która umożliwi opiekunom krótką przerwę od codziennych niekończących się obowiązków. Zbiórka umożliwi zapłacenie wynagrodzenia opiekunom świadczącym usługę wytchnieniową oraz dofinansowanie kosztów dojazdu do podopiecznego, jak również zakup materiałów potrzebnych do sprawowania takiej opieki, np. materiały edukacyjne, plastyczne, terapeutyczne.

http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/zbiorki/szczegoly-zbiorki.xhtml?zbiorka_nazwa=Jak%20ulga%20-%20mamy%20przerw%C4%99!&v=-522854918350013340108795801671060945752683446256