Sięgnij po minigrant!

Masz pomysł na działanie wolontariackie, ale brak Ci funduszy na jego realizację? Spróbuj sił w konkursie na minigranty na inicjatywy wolontariackie! Można pozyskać od 500 do 2000 zł !!

Fundacja NieOdkładalni w ramach realizacji programu „Wsparcie Organizacji Wolontariatu w NGO – WOW w NGO!” ogłasza konkurs na inicjatywy wolontariackie w woj. śląskim, w którym sfinansuje minimum 4 autorskie pomysły zgłoszone przez wolontariuszy. Inicjatywa ma mieć charakter nowatorskich, oddolnych działań wolontariackich. 🎯

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O FINANSOWANIE?

Zespoły wolontariuszy złożone z co najmniej dwóch osób, w tym pełnoletniego lidera projektu odpowiedzialnego za minigrant.

JAK APLIKOWAĆ?

• zarejestrować się w Systemie Obsługi Wolontariatu: https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/register

• zapoznać się z Regulaminem konkursu „REGULAMIN KONKURSU NA MINIGRANTY NA INICJATYWY WOLONTARIACKIE”;

• wypełnić wniosek konkursowy i deklarację lidera projektu

• zgłosić swój pomysł na minigrant do dn. 10.11.2023 r. – drogą mailową: k.panz@nieodkladalni.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja NieOdkladalni, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice (liczy się data wpłynięcia wniosku)

Wszelkie pytania i wątpliwości można skonsultować z koordynatorką wolontariatu – Katarzyną Panz (k.panz@nieodkladalni.pl).

Harmonogram działań:

nabór wniosków: 25.10 – 10.11.2023 r.

ogłoszenie wyników: 13.11.2023 r.

realizacja projektów: 15.11 – 10.12.2023 r.

termin przesłania sprawozdania: 24.12.2023 r.

Pliki do pobrania: