Klauzula informacyjna – rekrutacja pracowników

Szanowni Państwo,
wypełniając prawny obowiązek, informuję, że:
◦ Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja NieOdkładalni, 44-100 Gliwice ul. Wincentego Pola 27, KRS 0000883943, NIP 6312695771, REGON 38818671600000. Z administratorem można się skontaktować wysyłając korespondencję na adres siedziby Fundacji.
◦ Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do pracy, podstawa prawna Art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) oraz Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), – dalej RODO, dla danych wykraczających swoim zakresem ponad niezbędne określone w ofercie.
◦ Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Jeśli wyrażą Państwo zgodę na wykorzystanie danych do kolejnych rekrutacji, dane będą przetwarzane przez jeden rok. Jeśli podanie wpłynęło pomimo braku prowadzenia postępowania rekrutacyjnego, dane będą przetwarzane przez rok od wpłynięcia.
◦ Przysługuje Państwu prawo dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
◦ Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania Państwa danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
◦ Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym jest wymogiem ustawowym i warunkuje możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner