Śląskie komfortki – tu przewijaMY!

Spotkania w urzędach miejskich i gminnych z pracownikami samorządowymi, działaczami społecznymi, osobami zainteresowanymi na terenie woj. śląskiego będą miały charakter informacyjno-edukacyjny. Prezentacja w formie pokazu slajdów wskaże problem z jakim borykają się osoby niekontrolujące potrzeb fizjologicznych i ich opiekunowie, jak również osoby w normie intelektualnej zależne od osób trzecich.

Cel spotkań – znalezienie rozwiązań ponad barierami i ograniczeniami

Harmonogram spotkań:

  • 8.11.2021. g. 10.00. – Centrum Usług Społecznych w Zabrzu,
  • 8.11.2021. g. 12.30. – Urząd Miasta Katowice,
  • 10.11.2021. g. 11.30. – Urząd Miejski w Gliwicach,
  • 15.11.2021. – Centrum Aktywności Społecznej w Mikołowie.

Komfortka to pomieszczenie higieniczno-sanitarne, służące osobom z niepełnosprawnością i ich opiekunom do czynności pielęgnacyjnych.

Każdego dnia ok. 150 tys. dorosłych niesamodzielnych osób w Polsce, w asyście rodziców lub opiekunów, zmienia pieluchy i pieluchomajtki. Poza domem robią to zwykle w niehigienicznych i urągających warunkach.
Na ratunek ich godności ruszyło pięć organizacji pozarządowych z Poznania, Krakowa, Gliwic, Lublina i Warszawy. Zawiązana przez nie Koalicja prowadzi akcję „Przewijamy Polskę” i walczy o komfortki w całym kraju.


Komfortka powinna mieć nast. wymiary i wyposażenie:
▶ powierzchnię nie mniejszą niż 12 m2 i o szerokości co najmniej 3 m;
węzeł sanitarny z sedesem przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością (dł. około 70 cm, wys. montażu mierzona do wierzchu deski 45-48 cm), z wolną przestrzenią o szer. min. 90 cm przynajmniej z jednej strony;
umywalkę dostosowaną do potrzeb osób poruszających się na wózkach; optymalnie: wysokość regulowana elektrycznie;
leżankę o wymiarach min. 160 x 90 cm (optymalnie 200 x 90 cm), z wolną przestrzenią – od dłuższego boku o szerokości min. 150 cm i od krótszego boku min. 90 cm, z regulacją wysokości;
podnośnik sufitowy lub jezdny;
kosz na odpady;
▶ fakultatywnie bezprogową kabinę prysznicową lub prysznic.


Zalecamy, aby Komfortka:
• była umieszczona jak najbliżej wejścia do budynku, tak aby można do niej dotrzeć szybko i bez przeszkód;
• była oznaczona na drzwiach; wskazana jest też informacja przy wejściu o tym, że takie pomieszczenie jest w budynku.

projekt „Śląskie komfortki – tu przewijamy!” dofinansowano ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 2021-2023.