Inicjatywa „Otwórz drzwi”

Projekt współpracy z Fundacją Sawanci i Fundację Tośka i przyjaciele.